Mistroství české republiky v Domažlicích v TFA

Mistroství české republiky v Domažlicích v TFA

Domažlické Chodské náměstí patřilo v sobotu 6. října 2018 třetímu Mistrovství České republiky v TFA dobrovolných hasičů.

Na start náročného závodu simulujícího práci hasičů u zásahu se postavilo 66 závodníků ve dvou věkových kategoriích z celé republiky. Závod absolvovali ustrojeni do kompletního zásahového oděvu včetně obuvi, rukavic, přilby a s dýchacím přístrojem jako zátěží.

Trať byla postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících a byla rozdělena do čtyř úseků. Na prvním je čekal běh s požárními hadicemi spočívající v rozvinutí dvou hadicových vedení (6 hadic B) s proudnicemi na určenou vzdálenost a následné sbalení dvou hadic B. Zdolání druhého úseku představovalo 80 úderů palicí v Hammer boxu, dále v pronesení dvacetikilového závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry. Následovala uchopení osmdesátikilové figuríny, její přemístění na vzdálenost 60 metrů a překonání tři metry vysoké bariéry. Ve třetí části závodu soutěžící postupně dopravil 4 žebříky, spojené po 2 kusech, k lešení, o které je opřel, vystoupal do určeného místa, pomocí lana vytáhl a odložil břemeno o hmotnosti 25 kilogramů na plošinu lešení a sestoupil na zem. Poslední částí byl výstup do věže kostela po 194 schodech. V ochozu věže byl cíl, resp. závodník zde zastavil časomíru.

Pořadí jednotlivců v každé kategorii bylo stanoveno na základě celkového dosaženého času soutěžícího, nebo součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací.

S náročnou tratí v kategorii B se Tomáš Máca vypořádal s časem 4:49,25 a umístil se tak na 2.místě.

V součtu časů pak bylo pořadí družstev následující:

  1. KSH Plzeňského kraje
  2. KSH Jihomoravského kraje
  3. KSH Pardubického kraje.

 

Tomášovi a družstvu KSH Jihomoravského kraje moc gratulujeme.