Den s hasiči 2015

Den s hasiči

V neděli 17.5.2015 odpoledne jsme pořádali na Přemyslově náměstí akci pro děti s názvem  „Den s hasiči“. Děti si zasoutěžily na sedmi připravených stanovištích, kde porovnaly svoje síly s ostatními kamarády. Házely balónky na cíl, balancovaly s míčkem na slalomové dráze, rozhazovaly hadice, skákaly v pytli, prolézaly tunelem s hadicí a proudnicí, zachraňovaly rybičky z ropné havárie a probíhaly opičí dráhou. Kromě soutěžních stanovišť zde byla přistavena hasičská auta, která si děti mohly prohlédnout jak z venku, tak také zevnitř. Na nesoutěžních stanovištích si děti vyzkoušely transport na laně v evakuačním trojúhelníku, dále měly možnost obléknout si hasičskou zásahovou výstroj a velmi oblíbenou atrakcí bylo hašení domečku džberovou stříkačkou. Po celou dobu zde byl k dispozici stánek Rádia Kiss Hády a jejich Kisspatrolky, které malovaly dětem na obličej. I díky jejich trpělivosti a šikovnosti, odcházely děti od jejich stánku  spokojené.  Akce měla veliký úspěch. Soutěžících dětí bylo 200, což je dvojnásobek oproti loňskému roku. Každý odvážlivec si odnášel nejen dobrý pocit z dobře provedených úkolů, ale také drobnou odměnu.

Rád bych touto cestou poděkoval všem sponzorům za jejich finanční i věcnou podporu, kterými jsou: Šiklův mlýn, Špacova vinotéka, Sako a Rádio Kiss Hády.  V neposlední řadě patří také dík i rodičům mladých hasičů, kteří zajistili dohled na stanovištích.

Vladimír Dočkal  
starosta SDH Brno – Slatina