Dovednostní soutěž Měděný pulec 2018

Dovednostní soutěž Měděný pulec

Dne 28.4.2018 se na Přemyslově náměstí konal již šestý ročník dětské dovednostní soutěže Měděný pulec. Sešlo se zde celkem 25 čtyřčlenných družstev starších a mladších žáků. Letos jsme poprvé otevřeli i kategorii dorost a zúčastnili se tři čtyřčlenná družstva. Počasí nám přálo, a tak v 9:00 hodin jsme začali již soutěžit.
Na soutěžní trati pro mladší byly připraveny disciplíny jako například: oblékání vesty a helmy, přečerpávání vody pomocí kelímků, rozpoznávání předmětů a jejich vytahování pomocí lana, záchrana „zraněné panenky“ a hašení „plamínků“. Pro starší byla trať složitější a to například: svinutí hadic, vytažení kanystru přes zábradlí, zatlučení hřebíků do špalku, řezání trámku, táhnutí pneumatik až do cíle atd. Dorostenci měli svinutí větších hadic, přenesení konstrukce se závažím, složení zásahového žebříku a další.
Výsledky byly určeny celkovým dosaženým časem, a také trestnými body za nesprávně provedené úkoly. Po odběhnutí pokusů následovalo občerstvení připravené pro naše závodníky. Bylo velké teplo, a tak jsme děti a vedoucí ochladili zmrzlinou, kterou nám věnovala firma AZT – p. Daniel Klofáč. Ve 14:00hodin proběhlo vyhlášení výsledků a předávání cen. Naše družstva mladých hasičů se umístila následovně: mladší žáci na 3.místě a 8.místě, starší žáci se umístili na 1.místě a 11.místě a dorostenci obsadili 1.místo.
Děkuji členům našeho sboru za technickou pomoc při této soutěži, bez nich by tato soutěž nebyla. Velmi nás také potěšila podpora rodičů a všech, kteří se na nás přišli podívat a podpořit nás.
Už teď se těšíme nejen na další ročník této soutěže, ale také na soutěž v požárním útoku, která nás čeká v červnu.