Náš velitel jednotky SDH zachránil život 2019

Náš velitel jednotky zachránil život

Příslušník Hasičského záchranného sboru a člen Jednotky dorovolných hasičů u nás ve Slatině pomohl dusícímu seniorovi.

Byl ve správnou chvíli na správném místě, protože pomohl dusícímu se seniorovi, který ležel na zemi a ztratil vědomí. Uvedením do zotavovací (dříve též stabilizované) polohy a zprůchodněním dýchacích cest se mu povedlo jeho stav zlepšit natolik, že začal gestikulovat. To se vše odehrálo v zámeckém parku v Mikulově, kudy procházel během své dovolené.

Během první pomoci již svědci volali na tísňovou linku záchranné služby, která se brzy dostavila na místo a převzala si pacienta do své péče.