O SDH

 

Náš sbor vznikl v roce 1894. Od této doby se však mnohé změnilo. Více o historii našeho sboru je k nalezení v podsekci historie SDH.

V současné době je k nám zapsáno 40 dospělých a 40 dětí, přičemž většina členů pochází z městské části Brno – Slatina. Najdou se zde však také jedinci, kteří kvůli svému koníčku dojíždějí ze vzdálenějších městských částí a okolních obcí.

Vedle SDH existuje i výjezdová jednotka, která zajišťuje bezprostřední pomoc okolí. O této činnosti se můžete dozvědět více v sekci JSDHo.

Celé SDH se pak podílí na činnosti týkající se preventivní ochrany. Kromě toho se někteří naši členové zabývají požárním sportem a výchovou mladých hasičů.

Pomoc městské části a dalším organizacím:

Slatinští hasiči se také aktivně účastní mnoha akcí pořádaných buď městskou částí nebo jinými místními organizacemi. Za zmínku stojí například každoroční postavení vánočního stromu na Přemyslově náměstí, požární asistence při pálení čarodějnic, či spolupráce s Domem dětí a mládeže Fantazie při tradičním pálení vánočních stromků. Dále se naši členové podílejí na přípravě koncertů v rámci Slatinského kulturního léta pořádaného každoročně městskou částí Brno – Slatina a nebo na stavění vánočních stánků při příležitosti konání vánočních trhů, …

 

Sport:

Při našem sboru funguje také sportovní družstvo mužů a sportovní družstvo žen. Ti se celoročně scházejí na pravidelných trénincích a v sezoně se účastní soutěží v požárních sportu konaných v Brně i v jeho okolí.

 

Mládež:

Kromě sportovních družstev můžu a žen se náš sbor zabývá i prací s mládeží. Tato činnosti byla obnovena v roce 2007, kdy nejdříve vzniklo pouze jedno družstvo mladých hasičů. Ovšem v roce 2010 se dětské řady rozšířily a mohli jsme založit další družstvo a děti rozdělit podle věkových kategorií na mladší a starší žáky. Děti se schází pravidelně na hasičské zbrojnici a také se účastní  mnoha soutěží a akcí zaměřených nejen na „hasičinu“.

Náš sbor pro mladé hasiče pořádá každoročně dvoje různé závody – soutěž v požárním útoku „O putovní pohár starosty MČ Brno-Slatina“ a dovednostní soutěž „Měděný pulec“. Také pro veřejnost pořádáme akci pod názvem „Den s hasiči“.