Ohlédnutí za činností kroužku mladých hasičů za rok 2017

Ohlédnutí za činností kroužku mladých hasičů za rok 2017

Zájmový kroužek mladých hasičů má k dnešnímu dni 31 členů a věnuje se jim pět vedoucích.

Během roku 2017 se naše družstva a jednotlivci zúčastnili celkem jedenácti soutěží nejen v požárním útoku, ale i Okresního kola Hry Plamen a dorostu, dále v Závodu požárnické všestrannosti, Krajského kola v Blansku a závodů v TFA pro mladé hasiče.

Na vítězných stupíncích se družstvo mladší umístili 1x na 2. a 3.místě, starší 1x na 1.místě, 2x na 2.místě a 2x na 3.místě, dorostenci 4x na 2.místě a 1x na 3.místě. V Okresním kole dorostu v kategorii jednotlivci se Ondřej Zábrš umístil na 2.místě a postoupil tak do Krajského kola.
Ondra se také zúčastnil poprvé dvou závodů TFA pro mladé hasiče. Prvních závodů se zúčastnil v Brně na výstavišti O pohár starostky Krajského Sdružení Hasičů Jihomoravského kraje a umístil se na 1.místě. Dále soutěžil ve Strážnici, kde se umístil na 2.místě. V červnu na domácí půdě proběhl 8.ročník v požárním útoku „O putovní pohár starosty MČ Brno-Slatina“. Na vítězném stupínku se mladší umístili na 3.místě, starší na 1.místě a putovní pohár starosty MČ zůstal již podruhé za sebou doma. Poprvé zde proběhla i soutěž  dorostu „O pohár starosty SDH Brno-Slatina“ a naše družstvo se umístilo na 2.místě.

V průběhu roku jsme se věnovali i dalším činnostem. Za zmínku stojí například „Soutěž požární ochrana očima dětí“. Šest našich dětí se umístili na prvních místech a byli oceněni Okresním sdružením hasičů Brno-město. Dále mladí hasiči plnili potřebné odbornosti, za které získali zasloužené odznaky.

Již po páté jsme pořádali ve Slatině s rodiči a dětmi „Den s hasiči“. Nově jsme pro děti zajistili lišáka, který nás doprovázel celý den a mohli jsme se s ním vyfotit. Ve spolupráci se sponzory jsme pro děti připravili 21 hodnotných balíčků, které jsme na konci dne losovali.  

O letních prázdninách jsme pro naše děti uspořádali 14-ti denní soustředění, kde jsme trénovali s vodou požární útok. Také jsme si připomněli štafety nebo disciplíny na branný závod. Ale nevěnovali jsme se jen hasičině, pro děti bylo připraveno spoustu her.

Přes zimu se snažíme pro děti uskutečnit pár akcí, aby se nám „nenudili“. Minulý rok to byl výlet do Moravan ke koním, dále různé vnitřní hry jako je Exit game nebo Laser game. Schůzky jsme zpestřili výrobou dráčků a tvořením postaviček z modelovacích balónků. Také chodíme na starou radnici do menšího sálu, kde v rámci možností trénujeme s hasičským nářadím různé štafety a útoky a zahrajeme si i nějakou tu hru o body.

Na konci roku jsme si všichni užili mikulášskou a vánoční besídku, kde děti dostali i nějaké ty dárečky.

Chtěla bych poděkovat našim vedoucím, za jejich snahu a ochotu věnovat tolik svého času.

Děkuji i členům z našeho sboru, kde se nám vždy dostane podpory a pomoci.

Velké poděkování patří také rodičům našich mladých hasičů za jejich velkou pomoc a podporu.

Ještě bych chtěla poděkovat SDH Moutnice, jmenovitě Jaroslavu Gargulovi ml., Pavlu Novotnému a Petru Oprchalovi. Před krajským kolem dorostu byli ochotní mě i Ondrovi ukázat různé vychytávky při plnění jednotlivých disciplín. Dále SDH Brno-Bohunice, kteří nám umožnili přijet na jejich trénink a natrénovat si na jejich povrchu překážky. Děkuji také SDH Útěchov, kteří nám hodně pomáhají a radí při disciplínách, ale také nám umožňují trénovat na jejich povrchu i s jejich překážky.

Děkuji za pozornost.

Klára Šikulová.

Vedoucíc kolektivu.