Ohlédnutí za činností kroužku mladých hasičů za rok 2018

Ohlédnutí za činností kroužku mladých hasičů za rok 2018

Zájmový kroužek mladých hasičů navštěvuje celkem 41 dětí, z toho je 23 řádných členů. Věnuje se jim pět vedoucích a k nim jsou nápomocni čtyři instruktoři.

Během roku 2018 se naše družstva a jednotlivci zúčastnili celkem 10-ti soutěží nejen v požárním útoku, ale i Okresního kola Hry Plamen a dorostu, dále v Závodu požárnické všestrannosti, Krajského kola a také v 10-ti závodů TFA pro mladé hasiče.

Na vítězných stupíncích se družstva mladších umístili 2x na 1. a 2.místě a 4x na 3.místě, starší 1x na 1. a 3.místě, dorostenci 2x na 1. a 3x na 3.místě. V Okresním kole dorostu v kategorii jednotlivci se Ondřej Zábrš umístil na 1.místě a Radim Ledahudec obsadil 2.místo oba postoupili tak do Krajského kola.
Ondra Zábrš již druhým rokem závodí v TFA a v roce 2018 se zúčastnil 10-ti závodů, z toho šest závodů v kategorii dorost a čtyři závody v kategorii muži do 35-ti let. Čtyřikrát se umístil na 1.místě a dvakrát na 2.místě a také se stal celkovým vítězem Moravské hasičské jednoty.

V červnu na domácí půdě proběhl 9.ročník v požárním útoku „O putovní pohár starosty MČ Brno-Slatina“ a „O pohár starosty SDH“. Na vítězném stupínku se mladší umístili na 1.místě a tak putovní pohár starosty MČ letos pro mladší zůstal doma.

Před velkými prázdninami jsme vyhlásili naší celoroční hru a na první příčce se u umístil v kategorii mladší Aleš Hájek a ve starších Ondra Zábrš.

V průběhu roku jsme se věnovali i dalším činnostem. Za zmínku stojí například „Soutěž požární ochrana očima dětí“. Ondra, Martinka a Natálie se v okresním kole umístili na prvním místě a v krajském kole se Ondra a Natka umístili na 2.místě a Martinka na 3.místě.

O letních prázdninách jsme pro naše děti uspořádali v Lednici 10-ti denní tábor, který byl zaměřen především na stmelení kolektivu a trénování požárního sportu. Díky vedlejšímu sboru SDH Poštorná jsme mohli, trénovat každý den požární útok na jejich hřišti, za co jim moc děkujeme. Také jsme hráli spoustu her na týmy a jednotlivce.

V únoru a v prosinci mladí hasiči plnili potřebné odbornosti, za které získali zasloužené odznaky. Na konci roku jsme si všichni užili mikulášskou a vánoční besídku, kde děti dostali spoustu dárečků.

Ještě bych chtěla zmínit akci, kterou jsme pro veřejnost pořádali již po šesté a to „Den s hasiči“. S touto akcí nám pomáhají nejen rodiče od našich mladých hasičů, ale také sami mladí členové a dále členové sboru, bez nich by tato akce určitě nemohla proběhnout. Samotnou akci připravuji již od konce ledna např. hledáním sponzorů, zajištění ukázky a další doprovodný program dále nákupu cen a tak podobně. Minulý rok se mi podařilo sehnat 29 sponzorů, každý jednotlivec si odnesl spoustu cen a pak ještě mohl vyhrát hodnotný balíček. Celkem jsme se sponzory připravili 40 balíčků pro děti a nově 6 balíčků pro dospělé. Už teď se těším na letošní ročník a pomalu začínám akci uskutečňovat.

Chtěla bych poděkovat SDH Brno-Bohunice a SDH Brno-Útěchov za jejich ochotu a že nám umožnili u nich trénovat. Jsem ráda, že si v Brně mezi sbory pomáháme, bohužel náš sbor nemá žádnou překážku na disciplíny CTIF a hlavně ani, kde ve Slatině tyhle disciplíny trénovat.

Dále děkuji všem našim vedoucím, za jejich snahu a ochotu věnovat tolik svého volného času.

Také děkuji rodičům našich mladých hasičů za jejich velkou pomoc.

A poslední poděkování patří členům z našeho sboru, kde se nám vždy dostane podpory a pomoci. Já si ji nesmírně vážím.

Klára Šikulová
Vedoucí kolektivu SDH Brno-Slatina.