Ohlédnutí za uplynulým rokem 2011

 

Jednotka SDH Brno – Slatina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2011 jednotka SDH Brno – Slatina měla celkem 40 výjezdů. Z toho bylo 8 na žádost starosty obce, kdy se jednalo převážně o asistence na kulturních akcích, pomoci při zajišťování vánočních trhů ve Slatině a jiné práce či pomoci pro Úřad městské části Brno – Slatina. Dalších 32 zbývajících výjezdů bylo na žádost Krajského operačního střediska HZS Jihomoravského kraje. První výjezd byl pro naši jednotku 13.ledna v 19.54 a jednalo se o požár místní vietnamské tržnice na Olomoucké ulici. Tento zásah byl zároveň největším a nejtěžším zásahem pro naši jednotku v loňském roce. Byli jsme na místě mezi prvními a naši členové se účastnili hasebních prací a průzkumu i uvnitř budov, než velitel zásahu zakázal vstup do objektu. Poté se zapojili do úspěšného pokusu zastavit požár před zděnou stěnou. Jednotka na místě události zůstala přibližně do půlnoci, kdy proběhlo první střídání zasahujících hasičů. Nutno dodat, že tento zásah byl velkou zkouškou jak pro naši techniku, tak hlavně pro zasahující členy výjezdové jednotky. Po návratu na základnu trvalo ještě několik dlouhých hodin, než se podařilo naše výjezdové vozidlo a ochranné prostředky uvést do akceschopnosti a provozuschopnosti.
Dále bych rád upozornil, že naše jednotka, dle mého názoru, provedla perfektní a efektivní zásah. Poslední výjezd pak byl 17.prosince v 10:48 hodin na ulici Bedřichovickou, kde měl být požár keřů. Požár však nebyl nalezen.
Když se vrátím ke kompletnímu souhrnu výjezdů v loňském roce, tak z 32 výjezdů na žádost KOPIS bylo 26 požárů různého charakteru, dále pak 2 taktické cvičení, jedno čerpání vody a zbytek byly technické pomoci. Z celkového počtu 40 výjezdů bylo 25 v Brně – Slatině a zbytek potom v jejím okolí. Ještě je nutno uvést, že zásahy probíhaly i v dopoledních hodinách, kdy je velmi komplikované a těžké zachovat akceschopnost jednotky s ohledem na pracoviště jejich členů. Loňský rok samozřejmě nebyl jen o výjezdech. Jako každý rok jsme se pravidelně podíleli
na preventivně výchovné činnosti v naší městské části a to prostřednictvím zejména prezentací naší techniky a vybavení těm nejmenším obyvatelům Slatiny v mateřské škole, dále potom jsme se zúčastnili pravidelného projektu základní školy tzv. Dnu bez úrazů, kde se už trošku podrobněji snažíme prezentovat nás a naši práci. Ještě je nutno připomenout naši spolupráci s HZS při preventivně výchovné činnosti na základních školách zvané Hasík. Abychom mohli co nejrychleji a nejkvalitněji zasahovat a pomáhat, tak každý z nás musí absolvovat povinné školení. Školení bych rozdělil na dvě části. První část je organizována HZS JmK a jedná se hlavně o periodické každoroční proškolování velitelů družstev a strojníků, které jsme absolvovali na PS Lidická a ve Školícím a vzdělávacím  zařízení  Líšeň. Druhá část se skládá ze školení, které si organizujeme a provádíme samy. Každý z nás se účastní společného školení členů výjezdové jednotky, které se koná většinou první sobotu v měsíci a trvá přibližně s přestávkami 6 hodin. Dále potom se musí každý člen vzhledem ke své odbornosti a zařazení v jednotce  účastnit dalších školení. Mám tím na mysli velitelé družstev, strojníci, nositelé dýchací techniky a obsluhovatelé motorové pily. Již se stalo pravidlem, že i tato školení probíhají v pravidelných časových intervalech v řádech několika desítek hodin za rok.
Ještě na závěr bych chtěl zdůraznit, že se nám povedlo opět zvětšit naší vybavenost jednotky nákupem dalších ochranných prostředků a technického vybavení, které zvyšují bezpečnost zasahujících hasičů a akceschopnost naší jednotky.

 

Kroužek mládeže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nadále funguje při naší organizaci zájmový kroužek mladých hasičů, který má 21 členů, kterým se věnují 3 vedoucí mládeže. Je rozdělen na starší a mladší žáky, kdy mezníkem je jedenáct let. V tomto kolektivu najdeme jak chlapce, tak děvčata.

Jednou týdně se konají schůzky trvající dvě hodiny. Kromě těchto schůzek pořádáme také víkendové akce – například Spaní na hasičské zbrojnici,které je spojeno s nácviky na Závod požární všestrannosti, brigádou a spoustou poučných her, dále pak různé tréninky v Mariánském údolí a výlety. Na začátku letních prázdnin se konalo týdenní soustředění.
Během roku 2011 se naše soutěžní družstva zúčastnila celkem pěti soutěží, kde se ověřovali jejich dovednosti a znalosti.
A to například v požárním útoku, uzlových a technických štafetách a také v závodu požární všestrannosti.
Naše první závody proběhly v Chrlicích, kde se mladší žáci umístili na pátém místě. Dále se zúčastnili soutěže v Bohunicích odkud si starší dovezli medaile za krásné 3.místo a mladší obsadili opět místo páté. Bojovnost našich mladších žáků však neustávala a tak byli za své úsilí odměněni na dalších závodech, které se konali v Jundrově, zde obsadili 3.místo a starší zde skončili na místě sedmém. Nesmíme také zapomenout na soutěž konanou ve Slatině.
Na domácí půdě se nám bohužel příliš nedařilo, starší se umístili na 7. a mladší na 5. místě. Při třetím ročníku této soutěže se budeme snažit, aby krásný pohár našeho pana starosty zůstal doma ve Slatině.
Současně jsme se v roce 2011 poprvé zapojili do celoroční hry Plamen, jejíž první část – Závod požární všestrannosti jsme již absolvovali a doufáme, že ve zbylých částech se nám bude dařit minimálně stejně tak dobře.

V roce 2012 máme v plánu naše aktivity dále rozvíjet – čeká nás třeba dětský karneval, nové soutěže ve Slatině s názvem „Měděný pulec“ a druhá „Hasíkův den“. Také nás čeká  účast na více soutěžích pro mladé hasiče pořádané jinými sbory.

 

 

Činnost sportovních družstev mužů a žen

 

Družstvo mužů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní družstvo mužů se v roce 2011 skládalo ze třinácti členů. Družstvo se v roce 2011 zúčastnilo celkem jedenácti závodů. Z toho devět bylo v požárním útoku, jeden  závod s disciplínami TFA a jeden v dovednostní soutěži.
Na začátku roku jsme se pokusili dát dohromady naši starší  PS8 z roku 1956. Bohužel dohromady jsme ji sice dali, ale na závody se nám ji nepodařilo úplně připravit a tak jsme se s ní nakonec nikam nevydali.
V tomtéž čase byla odeslána PS12 na úpravu čerpadla a motoru. V čerpadlové části byl upraven rozvaděč vody s následnou výměnou čerpadlového tělesa a oběžného kola a úpravy sacího víka čerpadla. Na motoru byla provedena výměna dvousvodového výfuku za čtyřsvodový  výfuk a byla vyměněna ovládací páčka plynu.
S trénováním jsme započali 24.března a za rok jsme celkem absolvovali 23 tréninků . Ty probíhali jak na hasičské zbrojnici, tak v Mariánském údolí.
První závody byly v Husovicích, kde jsme skončili na pátém místě. Následovaly závody v Omicích, kde jsme se umístili na třetím místě. Poté závody v Ketkovicích – druhé místo, závody v Moutnicích 12. místo, noční závody Hostěrádky – Rešov 12. místo, závody v Tvarožné 10. místo, noční závody v Šaraticích 10. místo, závody ve Velešovicích 8. místo a závody Vinohrady 1. místo.
Pak již zmiňovaný závod TFA v Brně – Obřanech, kterého se zúčastnili dva členové našeho soutěžního družstva a to Tomáš Máca, který se umístil na 2. místě ve své kategorii a Vojtěch Roman, který skončil jako 29. ve své kategorii. Poslední závod tohoto roku byl závod Požární všestrannosti ve Vranově. Zde se naše šesti-členné družstvo umístilo na třetím místě.
V roce 2012 je naším cílem zúčastnit se co nejvíce závodů s co nejlepším umístěním a tím dělat dobré jméno jak naši Městské části , tak  i SDH.

 

Družstvo žen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2011 se ženy  zúčastnily 6ti soutěží v požárním útoku. Naši sportovní činnost jsme zahájily zimní přípravou prováděnou formou vytrvalostního běhu  pro zdokonalení naší fyzické kondice. Dále jsme se podílely na přípravě nářadí potřebného pro provedení požárního útoku. První soutěží, které se naše družstvo zúčastnilo byl „Memoriál Ludvíka Minaříka“ konaný v Brně Husovicích dne 30.dubna 2011. Tato soutěž se konala souběžně s Městským kolem v požárním sportu. Naše družstvo obsadilo v memoriálu celkově 4. místo a v městském kole 3.místo. Další měření sil proběhlo v Ketkovicích, kde se naše družstvo umístilo na 2 místě a přivezlo do Slatiny krásný pohár. V červenci jsme se  zúčastnily Moutnického „Memoriálu Jaroslava Garguly“. Ve stejný den se také konaly noční závody v Hostěrádkách – Rešov.
Vzhledem k malému počtu děvčat jsme byly nuceny v obou soutěžích startovat jako smíšené družstvo a to v kategorii mužů. V obou soutěžích jsme obsadily 12.místo. V měsíci srpnu jsme se zúčastnily soutěže v Tvarožné, kde jsme v kategorii žen obsadily 2.místo, za které jsme přivezly krásný pohár. Na poslední soutěži se nám  přestalo dařit  a i přes velké úsilí jsme ve Velešovicích obsadily až 11.místo Mimo soutěží se členky našeho kolektivu zapojovaly do činnosti SDH, ať se jednalo o přípravu soutěže MH, popřípadě různé brigády.