Orkán Herwart

Orkán Herwart

Dne 28.10.2017 došel našim velitelům jednotky dobrovolných hasičů Brno-Slatina e-mail, kde bylo napsáno, že je vydána výstraha na velmi silný vitr v celé ČR. Šest členů naši jednotky se proto domluvilo, že se sejdou v 19.hodin na požární zbrojnici, kde budou držet nepřetržitou pohotovost. Ve 20.hodin byla telefonicky oznámena řídícímu důstojníkovi Hasičského záchranného sboru pohotovost na vlastní zbrojnici. V neděli 29.10.2017 v 9:35 byl naší jednotce vyhlášen poplach na ulici Karolíny Světlé v Brně-Líšni ke spadenému komínu a ucpanému krbu. Zhruba v 10.hodin byla operačnímu důstojníkovi HZS oznámena pohotovost ještě na dopravní automobil (DA). V 11.hodin vyjela posádka vozu CAS 20 k další události a v 11:10 vyjela i posádka DA na další událost. Do 18:30 se naše jednotka s oběma vozy téměř nezastavila. Za ten den bylo v Brně-Slatině a v Brně-Líšni celkem 14 události, kde jsme řešili převážně popadané stromy a dvakrát utrženou střechu. Večer ve 20.hodin ješte vyjela posádka vozu CAS 20 na ulici Kounicova v Brně, kde jsme se podíleli na odstranění utržené střechy na správní budově. Dne 30.10.2017 pokračovala pohotovost na vlastní zbrojnici v Brně-Slatině, kdy jsme na žádost starosty naši městské části vyjeli na ulici Bedřichovická na opravení a upevnění plotu.

Jiří Bureš člen SDH Brno-Slatina.