Poděkování sponzorům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli věcnými dary do námi pořádané soutěže o „Putovní pohár starosty MČ Brno-Slatina“, která se konala dne 25.června 2011.

Jmenovitě:

ÚMČ Brno – Slatina

Restaurace U Jandů

Porsche Brno

 

Těšíme se na spolupráci s nimi i v následujících letech a na přízeň dalších možných sponzorů.

Děkujeme.