Poděkování

Poděkování

 

V sobotu 5. 9. 2020 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Tím jsme získali plně vyhovující a odpovídající zázemí pro naše výjezdové hasiče i jejich techniku a samozřejmě i ideální podmínky pro schůzky našich mladých hasičů.
Proto bych rád jménem svým i jménem všech hasičů ze Slatiny, ať již ze sboru či z jednotky, poděkoval všem, kdo se jakoukoliv měrou zasloužili o to, že máme tak krásnou hasičku.
V prvé řadě patří velký dík a uznání starostovi MČ Brno – Slatina panu Jiřímu Idesovi, který od samého začátku plně podporoval myšlenku nové hasičky. To, co se nám všem zprvu zdálo jako prostý sen, se díky jemu stalo skutečností. Poděkování patří i všem zaměstnancům ÚMČ Brno – Slatina, kteří nám byli nakloněni a pomáhali se zdárným průběhem rekonstrukce.
Za financování děkujeme MČ Brno – Slatina, Ministerstvu vnitra, Jihomoravskému kraji a Městu Brnu. Všem patří náš velký dík.
 
Vladimír Dočkal
starosta SDH Brno – Slatina