Mládež

Mládež

 

Od roku 2007 máme v našem sboru družstvo mladých hasičů. Dětem se věnují aktivně čtyři vedoucí a tři instruktoři.  Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií mladší 6-10 let, starší 11-15 let a dorost 15-18 let.

 

Konání schůzek:

úterý 17:00-19:00 (mladší)

středa 17:00-19:00 (starší)

pátek 16:00-18:00 (dorost)

 

Čemu se mladí hasiči věnují?

  • Učí se poznávat topografické značky a grafické značky hasičské techniky, základy zdravovědy, předepsané uzly, práci s buzolou, orientaci na mapě, dále se učí skřílet ze vzduchovky a mnoho dalšího.
  • Schůzky jsou zároveň doplňovány četnými hrami pro zdokonalování jak psychických, tak i fyzických dovedností.
  • S příchodem příznivého počasí se učení rozšíří o práci s hasičskou technikou a nářadím pro požární útok.
  • Tréninky probíhají nejen na hasičské zbrojnici, ale také v Mariánském údolí, kde je větší prostor pro uskutečnění požárního sportu.
  • Kroužek nezahrnuje pouze úterní, středeční a páteční schůzky, ale také celodenní víkendové tréninky, víkendové výlety, brigády různého typu, či zajímavé exkurze po Brně.
  • Každý rok se mladí hasiči zúčastňují mnoha soutěží a ověřují tak své nabyté znalosti a dovednosti nejen v požárním útoku.
  • Na začátku letních prázdnin již tradičně probíhá soustředění, které je zaměřené na další zdokonalování získaných schopností a utužování kolektivu.
  • V neposlední řadě se děti podílejí na pořádání různých soutěží a akcí na domácí půdě, které se konají na Přemyslově náměstí.

 

S radostí uvítáme každého nového člena, který bude mít zájem o tento koníček a práci mladých hasičů.

 

Kontakt na vedoucí kolektivu

Klára Šikulová  tel.: 736 288 067 , e-mail:  vedoucislatina@seznam.cz