Sport

Sport

Soutěžní družstvo mužů a žen je vytvořeno z nadšenců starších 18-ti let, kteří odrostli z mladých hasičů našeho sboru, ale také se tu najdou i jedinci, kteří přišli později.
Většina z mužů je zároveň zařazena i ve výjezdové jednotce SDH. Naše družstvo se zúčastňuje závodů v požárním útoku v Brně a jeho okolí. Někdy zavítáme i na sousední Vyškovskou ligu.

Poměrně novou zálibou některých našich členů jsou i soutěže v kategorii TFA. Anglická zkratka TFA (Toughest Firefighter Alive) znamená trefně, nejtvrdší hasič přežije.

 

Kdy se scházíme?

Ve čtvrtek cca od 17:30 hod. na hasičské zbrojnici.