Hasičský závod požární všestranosti Vranov


Muži v soutěži obsadili 3.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 22. října 2011 se naše mužské šestičlenné družstvo složené z výjezdové jednotky, zúčastnilo 15. ročníku soutěže hasičské dovednosti ve Vranově. Soutěž nesla název „O putovní pohár starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.“ Účelem této soutěže je prověřit znalosti a dovednosti jednotlivých jednotek. Disciplíny simulují situace, které mohou hasiče potkat u opravdového zásahu.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií podle druhu zásahového vozidla. V kategorii CAS (cisternových automobilových stříkaček) soutěžilo třináct družstev a v kategorii DA (dopravní automobil) bylo družstev pět.

Celá soutěž je rozdělena do 6ti disciplín, které jsou rozmístěny po lesní cestě. Na každém stanovišti je měřen čas od vyběhnutí všech členů z auta, přes splnění úkolu, po jejich nasednutí zpět. Časy těchto disciplín se sčítají. Za každou chybu dostává družstvo 1 trestný bod, který se rovná 60 sekund přičtených k výslednému času.

Na prvním stanovišti si musí jednotka co nejrychleji nasadit výstroj – opasek, helma a rukavice. Poté následuje test odborných znalostí. Třetí disciplína spočívá v tom, že dva členové týmu odstraňují překážku z cesty a další dva musí přeřezat kládu za pomoci ruční pily. Čtvrtým úkolem je ošetření dvou zraněných osob (pomocí trojcípého šátku zafixovat zraněné koleno a loket) a transportovat je na určené místo. Na pátém stanovišti na družstvo čeká rozhoz hadic na dráze dlouhé 5 m do branek širokých 60 cm. Samozřejmostí je rozhozené hadice také v co nejkratší době smotat. Posledním úkolem je požární útok vedený dvěma hadicemi B k rozdělovači a dále dvěma útočnými proudy, každým po dvou hadicích C, při kterém musí být sestřeleny dva terče.

Největším strašákem našeho týmu je rozhazování hadic do branek. Bezchybně tento úkol splnil jen jeden z našich členů, a proto si naše družstvo odneslo z této disciplíny 3 trestné body. Naopak nejoblíbenějším stanovištěm je pro nás hasičský útok, který jsme zvládli v 2. nejlepším čase (36 s). I všechny zbývající úkoly jsme splnili bez problémů.

Protože jsme však neměli z celé soutěže dobrý pocit, nikdo z nás se raději nedíval na výsledkovou listinu. A tak jsme byli při vyhlašování výsledků příjemně překvapeni. Jednotka ze Slatiny dostala pohár za krásné 3. místo, na kterém se umístila s celkovým časem 492 s. Na prvním místě skončil SDH Ořešín s časem 372 s a na 2. místě SDH Soběšice s časem 408 s.

Ženské družstvo na těchto závodech chybělo kvůli nemoci některých členek. Neúčast na soutěži je však nemusí mrzet, protože si přivezly pohár za 2. místo již v srpnu ze závodů v klasickém požárním útoku ve Tvarožné.