Naše mládež se poprvé zúčastnila branného závodu v Jehnicích a výsledky byly skvělé

 

Mladší se umístili na 3.místě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 8.10.2011 jsme s našimi dětmi vyrazili závodit do Jehnic na branný závod. Soutěže se i přes vysoké procento nemocných a přes to, že počasí nebylo zrovna ideální, zúčastnila jak hlídka starších, tak i mladších žáků.

Říkáte si, co to je branný závod? Jde o to, že pětičlenná hlídka vybíhá na trasu do lesa a zde se orientuje pouze podle barevných fáborků. Trasa je dlouhá u starších 3 km a u mladších 2 km. To ale není zdaleka vše. Během závodu plní hlídky různé úkoly na předem připravených stanovištích.

U každého stanoviště je rozhodčí, který hodnotí provedení úkolu a zapisuje jej do listiny, kterou s sebou mladí hasiči nesou během celé cesty. Na prvním stanovišti se nachází střelba ze vzduchovky na tři kolíky – zde se dařilo především hlídce starších (každý sestřelil alespoň dva kolíky, někteří dokonce všechny tři).

Další stanoviště je připraveno pro nácvik zdravovědy. Za pomoci trojcípého šátku mají děti zafixovat, jak zraněné koleno, tak i loket. Poté přepraví zraněného na dané místo. Tento úkol zvládly obě naše hlídky bez větších problémů.

Poté následovaly základy topografie, kdy každý člen musí správně určit název zadané značky. Tento úkol zvládly děti s přehledem (značky umí, jak když bičem mrská – a nemalou zásluhu na tom mají rodiče, kteří si najdou čas s dětmi značky procvičovat). Dále zde byla práce s buzolou, kde mladší jen zorientuje mapu a starší určí z jednoho bodu azimut. Tento úkol byl také proveden bezchybně u obou hlídek.

Následovalo stanoviště s uzly. I tohle naše hlídky zvládly, i když s malinkou chybičkou.

Dalším stanovištěm byla požární ochrana. Každý člen z hlídky si vylosoval jednu grafickou značku a přiřadil ji k prostředku. Ještě navíc si na tomto stanovišti každý vylosoval jeden obrázek „hořlavé“ látky a určil, čím se má hasit a čím naopak ne.

Na posledním stanovišti čekalo překonání překážky po laně. Tato činnost není vůbec jednoduchá, hlídka starších si poradila velmi dobře, a i mladší si zaslouží pochvalu, i když málo kdo přelezl až do konce.

Nakonec tam, kde byl start, byl i cíl a všichni v pořádku doběhli. Sice zcela vyčerpáni, ale plni zážitků a nadějí na dobré umístění.

Při vyhlášení výsledků jsme byli všichni velice mile překvapeni. Naši mladší členové se umístili na nádherném 3.místě ze 14-ti hlídek a naši starší členové na krásném 6.místě z 15-ti hlídek.

Oběma družstvům moc gratulujeme. Je to opravdu velký úspěch obou družstev, dostat se až   tak vysoko v dané konkurenci. Všichni vedoucí jsou na své malé svěřence hrdí. Vždyť jsme závodili poprvé.

Náš dík a obdiv nepatří jen našim malým hasičům, ale také jejich rodičům, kteří své děti všemožně podporují – a to nejen v době závodu. A proto bychom VÁM tímto rádi poděkovali.