text – JSDH – 25.3.2017 Výcvik nositelů dýchací techniky

Výcvik nositelů dýchací techniky

 

Dne 25.3.2017 se uskutečnil na Školním výcvikovém zařízení v Brně – Líšni výcvik nositelů dýchací techniky. Cílem výcviku bylo, aby si cvičící osvojili návyky při jejím používání a také prověřili svoji fyzickou a psychickou odolnost. Členové naší jednotky se tohoto výcviku také zúčastnili. Byli rozděleni do tří skupin. Na tento výcvik dohlížel zkušený lektor ze ŠVZ.
Hned u první skupiny se vyskytl malý problém. Cesta v polygonu byla upravena tak, že prolézající hasiči se dostali do slepé uličky, takže nebylo možné pokračovat dál. Dozorující lektor si této skutečnosti všiml a upravil polygon, tak aby bylo možno pokračovat ve výcviku. U dalších skupin se potíže s upraveným polygonem již nevyskytly a obě zdárně svůj výcvik ukončily.
Po ukončení tohoto výcviku byly použité tlakové láhve odvezeny na PS Líšeň, kde došlo k jejich naplnění.

 

Napsal: Jaroslav Dobrý st.