text – JSDH – 31.3-1.4.2017 Školení strojníků a velitelů jednotek PO

Školení strojníků a velitelů jednotek PO

 

Ve dnech  31.3 a 1.4.2017 proběhlo na Školním a výcvikovém zařízení v Brně – Líšni školení strojníků a velitelů jednotek PO. Školení strojníků probíhalo již od pátku a velitelé pak byli školeni společně se strojniky v sobotu. V sobotu  byla první část školení věnována teorii a novým úpravám metodickych listů, například hašení fotovoltaických panelů, povinnosti mlčenlivosti při zásahu a seznámení s prací a zásahy jednotky SŽDC Brno.  Odpoledne pak probíhal praktický výcvik.  Účastníci školení byli rozdělení  do 5 skupin a každá skupina měla své počáteční stanoviště. Po jeho splnění se skupiny vyměnily .

Jednotlivé stanoviště byli následující:

–   První pomoc

–   Vyhledání osob v ohnivém kontejneru

–   Požár sklepa a požární útok do patra

–   Práce ve výškách

Vzhledem k tomu, že je naše jednotka předurčena pro zásahy na úseku ochrany obyvatelstva, byli jsme pořadatelem školení požádáni, abychom pro celou akci zajistili občerstvení.

 

Napsal: Jaroslav Dobrý st.