Co vše jsme s mládeží zažili v roce 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmový kroužek má k dnešnímu dni 27 mladých hasičů, jimž se věnují 4 vedoucí mládeže a nově jeden instruktor do 18-ti let.
Během roku 2014 se naše družstva zúčastnila celkem šesti soutěží.

Prvních závodů jsme se zúčastnili v Chrlicích, kde byla soutěž v požárním útoku a uzlové štafetě. Mladší i starší skončili na 2. místě. Poté následovala soutěž v Bohunicích, odkud si jak mladší, tak i starší odvezli z boje zlaté medaile. Další soutěž se konala na naší domácí půdě ve Slatině. Mladší obsadili čtvrté místo a starší skončili na místě prvním a putovní pohár našeho starosty městské části pana Jiřího Idese zůstal po druhé za sebou doma.
V září po prázdninách jsme se s dětmi vydali na soutěž v požárním útoku do Jundrova, kde si jak mladší tak i starší družstvo odvezlo medaile za 1. místa.
Týden na to jsme jeli na soutěž ke Globusu, kde pořádali soutěž SDH Vinohrady. Mladší vybojovali 3. místo a starší 2. místo. Sezonu jsme ukončili závodem požární všestrannosti

v Útěchově, kde se zúčastnila hlídka mladších a starších žáků a jeden dorostenec Martin Šálovský, který se umístil na 1. místě. Mladší se umístili na 2. místě a starší na vybojovaném 3. místě. Proč vybojovaném? Při startu starších žáků si při běhu na první stanoviště poranil jeden z naší hlídky nohu. Nevzdal to a s pomocí družstva běžel celé 2km až do cíle, jedna hlídka je sice předběhla, ale družstvo bylo šikovné, mělo málo trestných bodů za splnění úkolu, a tak se ve výsledku dostalo na třetí místo. Až večer jsme se dozvěděli, že tento člen družstva běžel statečně se zlomenou kůstkou v noze.
V průběhu roku jsme se věnovali i dalším činnostem. Za zmínku stojí například „Soutěž Požární ochrana očima dětí“. Mladší hasiči kreslili obrázky a starší připravili literární práce   na zadaná témata. Některé naše děti se dokonce umístily na prvních místech a byli oceněni Okresním sdružením hasičů Brno – město. Dále mladí hasiči plnili potřebné odbornosti,       za které získali zasloužené odznaky. Opět jsme pořádali ve Slatině s dětmi a jejich rodiči „Den s hasiči“. Akce byla připravena pro veřejnost v parku na Přemyslově náměstí, kde se zúčastnilo 96 dětí. Byl to den plný soutěží, hasičské techniky a přínosných poznatků a děti si odnesly i nějakou tu malou odměnu domů.
Na začátku letních prázdnin proběhlo soustředění zaměřené na zdokonalování získaných schopností a utužování kolektivu. Jako každý rok následovalo na podzim spaní na hasičské zbrojnici, při kterém jsme trénovali na branný závod. Na konec roku jsme pro děti připravili mikulášskou a vánoční besídku.

Na závěr bych chtěla poděkovat našemu sboru, který nás všemi směry podporuje, dále celé MČ Brno-Slatina, především panu starostovi Jiřímu Idesovi, všem sponzorům a samozřejmě rodičům našich mladých hasičů. Děkuji skvělým vedoucím, kterými jsou Soňa Slámová, Zdeněk Krytinář, Monika Stonáčková a nově Martin Šálovský, za jejich práci a úsilí při vedení kroužku mladých hasičů.