Hasičský karneval

 

Dne 14.3.2012 jsme pro naše dětské členy připravili karneval, který se konal na staré radnici.

Na karneval, který začínal v 17.00 hodin, se přišlo podívat i spousta rodičů a příbuzných. Přišel se také za námi podívat a pozdravit všechny přítomné i pan starosta MČ Jiří Ides.

Děti měli moc krásné masky a zapojily se i někteří rodiče. Po celou dobu nechybělo malé občerstvení a hudba. Bylo zde mnoho soutěží, za které děti dostávaly odměny. Nejvíce děti  zaujalo pinkání balonků ve dvojicích na nejdelší dosažený čas a provlékání malého míčku  hadicí. Dokonce se zapojily i některé maminky – a jak jim to šlo.

Karneval se vydařil a my na něj budeme s úsměvem vzpomínat.

Rádi bychom tímto poděkovali ÚMČ Brno – Slatina za vypůjčení sálu a také všem, kteří se této akce zúčastnili a pomáhali s její realizací.

 

Foto v galerii zde >>