Text – mládež – Vyhlášení POOD 3.6.2017

Vyhlášení soutěže Požární ochrana očima dětí  3.6.2017

I naši mladí hasiči se zúčastlini další soutěže POOD. Někteří kreslili obrázky, někteří zpracovali literární práce a další dělali prezentaci. Letošní téma bylo Historie požární ochrany.
Vyhlášení letošní soutěže proběhlo v sobotu 3.6.2017 v Brně na výstavišti na akci pod názvem „Pyros“.

Naši členové se umístili:

V okresním kole Brno-město:

Kategorie: Literární práce – L3

  1. místo – Martin Vonášek
  2. místo – Michal Stonáček

Kategorie: Literární práce – L4

      2. místo – Natálie Červinková
      3. místo – Martin Šálovský

Kategorie: počítačová prezentace – DT1

      2. místo – Lukáš Polický

Kategorie: Výtvarná práce
    
     3. místo – Martina Prokšová

V Krajské kole se dále umístili:

     1. místo – Martin Šálovský
     1. místo – Lukáš Polický
     3. místo – Martin Vnášek