Slatinská soutěž „Měděný pulec“ 

 

Starší žáci se umístili na 1.místě a mladší obsadili 2.místo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 14.4.2012 pořádal náš Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina 1.ročník soutěže v dovednosti mladých hasičů s názvem „Měděný pulec“. Hlavním cílem této soutěže bylo, aby se děti naučily pracovat jako tým, což je pro práci hasiče velmi důležité.

Soutěž se konala přímo na Přemyslově náměstí a zúčastnilo se jí celkem 19 družstev, z toho 4 domácí.

Počasí nám i přes špatné předpovědi přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby byla soutěž zahájena obvyklým nástupem družstev.
V téhle soutěži bylo šest stanovišť, kde každé družstvo složené ze čtyř členů plnilo různé úkoly, jako například oblékaní reflexní vesty a nasazení přilby, vytažení nářadí pomocí lana, přenesení přenosných hasících přístrojů na určené místo, záchrana panenky z domečku s přenesením na  nosítkách a další. Všechny stanoviště muselo družstvo plnit následovně za sebou a v co nejkratším čase.

Soutěž se vydařila a všichni si odnesli nějakou tu cenu. Slatinské družstvo starších žáků se umístilo na 1.místě a získalo krásný pohár i medaile. Naše druhé družstvo starších  se umístilo na 6.místě. Družstva mladších žáků se umístila na  2. a 8.místě.

Moc všem gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.

 

Touto cestou bychom také rádi poděkovali ÚMČ Brno – Slatina i našim sponzorům, kterými byli firma AZT, Reda, Dotchi, Restaurace Sluneční dvůr, Posilovna Gym Blue Sun, Porsche Brno. Těšíme se na spolupráci s nimi i v následujících letech
a na přízeň dalších možných sponzorů.

V neposlední řadě patří nemalý dík také rodičům našich malých hasičů, kteří je ve všech směrech podporují.

 

Fotky v galerii zde >>