Poděkování za zásahy Slatinských hasičů

Sobota 24.července 2010 více než dostatečně prověřila akceschopnost JSDH Brno – Slatina. Bylo to poprvé, co se členové naší jednotky zůčastnili celkem 5 zásahů během jednoho dne.
Při všech ohlášených událostech se jednalo o odčerpávaní vody, které způsobila bouřka doprovázená přívalovým deštěm.  

Odměnou za naši pomoc se stal děkovný dopis jednoho z postižených, který byl doručen na ÚMČ Brno – Slatina.
A tak mi to nedalo, nepodělit se o tento dopis i s ostatními.

 

Dobrý den.

V noci z pátku 23.7. na sobotu 24.7. se nad Slatinou přehnala bouře s přívalovými srážkami, která měla mj. za následek zatopení suterénních prostor se sklepy a garážovými stáními v našem bytovém domě. Po mém telefonátu a tísňovou linku, kde jsem požádal o zásah hasičů a odčerpání vody z těchto prostor se na místo jako první dostavili hasiči ze Slatiny. Odčerpávat vodu začali prakticky obratem. Vzhledem ke kapacitě jejich techniky a množství vody v našem domě (odhadem 300 kubických metrů) jim cca po dvou hodinách přijely na pomoc další tři hasičské jednotky.
Slatinští hasiči v našem domě zasahovali přibližně pět hodin, od noci až do brzkého rána.
Stejní hasiči nám na naši žádost v neděli 25.7. pomáhali další přibližně dvě hodiny nejen odčerpat zbytkovou vodu, která natekla do výtahové šachty, ale sami se také velice aktivně podíleli na jejím koncentrování, aby nám jí v garážích a sklepech zbylo co nejméně, asistovali nám při demontáži a vynášení vodou poškozených dveří a s vynášením dalších vodou poničených věcí. To vše v prostorách, kde horké počasí minulých dnů naakumulovalo teplotu kolem 30 stupňů.

 

Chci touto cestou vyjádřit velké uznání a dík za perfektní práci všech zasahujícha a především slatinských hasičů, bez jejichž skvělé pomoci bychom se v této situaci neobešli.

 

Děkuji!!!

Jiří Polický
předseda výboru
Společenství pro dům Langrova 1337
Brno