Povodně 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v letošním roce postihly naši republiku přívalové deště, které následně zvedly hladiny některých řek a ty se poté rozlily do okolí a zatopily celé vesnice. Nejhůře na tom byly kraje Jihomoravský, Olomouký, Ostravský a Zlínský.
Abychom alespoň trochu pomohli obyvatelům postižených oblastí rozhodlo se dvanáct členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno – Slatina odjet do zatopených oblastí a pomáhat při odstraňování následků povodní.  
Krizovým štábem Olomouckého kraje byla naše jednotka společne s JSDH Moutnice vyslána do obce Troubky. Odjezd se uskutečnil v neděli 23.5.2010 v dopoledních hodinách. Po příjezdu do Troubek  nám byl povodňovým štábem vydán plán obce s vyznačením jednotlivých ulic. Poté byla jednotka rozdělena na dvě poloviny. První polovina odjela na kraj obce kde se v poli nacházela vodní laguna o rozloze cca 200 x 400 metrů. Z této laguny byla voda čerpána nepřetržitě po celou dobu záchranných prací. Druhá polovina jednotky byla odeslána k odčerpávání vody ze sklepů rodinných domů. Pro tuto činnost jsme požívali plovoucí a kalové čerpadlo.
Dne 27.5.2010 nám bylo povodňovým štábem oznámeno ukončení záchranných prací. Jednotká se ještě týž den vrátila zpět domů. Pátek a sobotu jsme věnovali čištění a ůdržbě veškeré techniky která byla v souvislosti s povodněmi používána.
Tato akce prověřila nejen naši fyzickou, ale i psychickou odolnost ve stresovém prostředí.

Součastně je potřeba poděkovat starostovi MČ Brno – Slatina panu Ing. Jiřímu Navrátilovi a místostarostovi Jiřímu Idesovi, kteří tuto naši činnost plně podpořili.

 

Fotogalerie >>