Požární ochrana očima dětí 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně, jako loni i letos jsme se zúčastnili soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Přes zimu, kdy nejsou soutěže v PÚ, je více času … a tak jsme se věnovali nejen plnění odborností a zdokonalování uzlování, zdravovědy a učení značek, ale také našim výtvorům do zmiňované soutěže.

Mladší žáci pracovali na obrázcích do části výtvarné. Starší žáci naopak sepisovali své „eseje“ do části literární. Zadaná témata zněla:

– vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti  při manipulaci s ohněm, hořlavinami atd., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.

– pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního  prostředí

– zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku

Velmi nás potěšily výsledky, které jsme právě obdrželi. Této soutěže se totiž účastní jak hasičské sbory, tak také školy a další organizace sdružující mládež. Letos přispívalo celkem 830 dětí.

 

Na stupních vítězů se umístili hned tři z našich členů:

Literární kategorie  (3.-5. ročník ZŠ) – 2. místo – Radim Ledahudec

(6.-7. ročník ZŠ) – 1. místo- Martin Šálovský

(8.-9. ročník ZŠ)  – 1. místo – Roman Paták

 

Tímto gratulujeme všem umístěným.