Rozhovor s našim velitelem pro místní tisk

 

Pane Slámo, dobrovolné hasičské sbory patří do historie života téměř každé české a moravská vesnice. Dá se to říci i o Slatině?

 

I v historii Slatiny hráli hasiči vždy důležitou úlohu. Vždyť Sbor dobrovolných hasičů byl zde založen již v roce 1894, v roce 2014 tedy oslavíme již 120. výročí existence našeho sboru.

 

Jaká je hlavní činnost vašeho sboru?

 

V první řadě jsme tu pro lidi. Naše největší poslání a náš veškerý výcvik směřuje hlavně k co nejvíce efektivní a profesionální pomoci při nejrůznějších mimořádných událostech. Všichni jsme poznali, a dobře víme, že pomoc druhému je to nejdůležitější…
Jsme připraveni, vybaveni a vycvičeni na zásahy u požárů, povodní, při záplavách, vichřicích, malých dopravních nehodách, na zásahy ve výškách či hloubkách a samozřejmě nápomocni při různých vážnějších i méně vážných životních situacích.

 

Kolik členů má slatinský hasičský sbor a je mezi nimi i mládež?

 

Slatinská výjezdová jednotka má celkem 25 členů, dokonce máme mezi sebou i jednu ženu, a v nejbližší době k nám vstoupí další.        
Již několik let funguje družstvo mladých hasičů (starší a mladší žáci) a má přibližně 20 členů.

 

Odpovídá vaše profesní vybavení současným potřebám, a jak je finančně zajišťováno?

 

Naše technické vybavení se za poslední roky výrazně zlepšilo, zejména v loňském roce nákupem nové cisternové automobilové stříkačky značky Tatra. Je potřeba podotknout, že nákupy veškerého vybavení se uskutečňují s ohledem na případné hrozící nebezpečí v naší městské části a také druhem zásahů naší jednotky. Postupnými nákupy se podařilo, že jsme vybaveni na velmi vysoké úrovni.
Stále je ovšem co zlepšovat a i nadále se budeme snažit dokupovat další technické prostředky. Našim zřizovatelem je Městská část Brno-Slatina a přímým nadřízeným je pan starosta Jiří Ides. Z toho vyplývá, že chod Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Brně-Slatině financuje naše městská část. Troufnu si říci, že vztahy s radnicí byly na velmi dobré úrovni již za předešlého vedení městské části a nyní se nám daří vzájemné vztahy ještě zlepšovat. Tímto bych chtěl poděkovat všem na slatinské radnici, kterým naše práce není lhostejná. Dále potom čerpáme účelové dotace z Magistrátu města Brna a z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Obecně je známo, že hasiči mají také své mimopracovní aktivity ve spolupráci se školami a různými organizacemi– je váš slatinský sbor výjimkou?

 

 

V odpovědi na tuto otázku cítím především potřebu vysvětlit, jak je to s dobrovolnými hasiči. Nikdo v naší výjezdové jednotce za svoji práci nedostává žádnou finanční odměnu. Naše práce je opravdu čistě dobrovolná a tudíž prováděna výhradně v našem volném čase.
I přesto se ale podílíme na spoustě „mimopracovních“ aktivitách. S profesionálními hasiči spolupracujeme na preventivně výchovné činnosti na základních školách nazvané Hasík. Dále spolupracujeme s oběma základními školami ve Slatině na různých akcích, jako například Den bez úrazů. Spolupracujeme i s našimi školkami, kde dětem hlavně prezentujeme hasičskou techniku.
Velmi dobrá a dlouhodobá spolupráce je i s Fantazií, kde pomáháme na řadě jejich akcí. Spolupracujeme také se Slatinskými stárky a SHŠ Lucius. Naše sportovní družstvo mužů i žen jezdí pravidelně na závody v požárním sportu.

 

Kolik výjezdů má jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Slatině za rok a jaký největší zásah jste absolvovali v letošním roce?

 

Každý rok je to jiné, ale průměrně je to kolem padesáti výjezdů na nejrůznější druhy událostí, z toho přibližně dvě třetiny jsou zásahy ve Slatině. V letošním roce byl určitě největší zásah při požáru tržnice na Olomoucké ulici. Naše jednotka tam byla mezi prvními a na místě události zůstala několik hodin do vystřídání. Byla to obrovská zkouška jak pro nás, tak pro naši techniku.

 

Jaký je váš osobní názor na současnou požárně bezpečnostní situaci ve Slatině z pohledu velitele místního dobrovolného hasičského sboru?

 

Myslím, že se naše městská část stala určitě bezpečnější, než tomu bylo v minulosti. Vzhledem k tomu, že jsme takříkajíc u většiny „šlamastik“ ve Slatině, tak vím, že nejen v našem sboru, ale i na radnici děláme vše pro to, aby nepříjemných okamžiků v našich životech bylo co nejméně, a pokud i přesto nastanou, tak jsme připraveni.

 

Děkuji za odpovědi.

Jiří Toman