Ohlédnutí za uplynulým rokem 2013

Sbor dobrovolný hasičů

K roku 2013 má náš sbor celkem 55 členů, z toho je 17 mladých hasičů a 38 členů starších 18ti let. Tito členové se různou formou podílejí na činnosti našeho sboru. Ve zkratce bych zde uvedl některé z akcí.
V měsíci lednu jsme zajišťovali společenský ples pořádaný naší městskou částí.
Ve stejném měsíci jsme taktéž pomáhali Domu dětí a mládeže Fantazie při pořádání již tradičního pálení vánočních stromků na ulici Černozemní.
Pro naše dětské členy připravili v březnu vedoucí mládeže karneval, který se konal v sále staré radnice.

V měsíci dubnu jsme pořádali na Přemyslově náměstí druhý ročník soutěže v dovednosti mladých hasičů Měděný pulec. Tato soutěž se setkala opět s velkým ohlasem soutěžících i diváků.
Na konci téhož měsíce jsme zajišťovali požární asistenci při pálení čarodějnic, které bylo spojeno s kulturním programem a opékáním špekáčků.
Pod záštitou starosty naši městské části pana Jiřího Idese, jsme pořádali v měsíci červnu soutěž mladých hasičů v požárním útoku „O putovní pohár starosty MČ Brno – Slatina.
Naši členové se stejně jako každý rok podíleli na zajištění všech koncertů v rámci Kulturního léta pořádaného městskou částí Brno – Slatina.
V měsíci prosinci jsme provedli pokácení vybraného vánočního stromu a jeho usazení na Přemyslově náměstí.

Poslední akcí v roce 2013 bylo stavění vánočních stánků při příležitosti konání vánočních trhů ve Slatině a po ukončení i jejich demontáž a úklid.

Starosta SDH,Vladimír Dočkal.

 

 

 

Jednotka SDH Brno-Slatina

V loňském roce měla naše jednotka celkem 56 výjezdů. První výjezd byl 4. Ledna v 12 hodin a 1 minutu jednalo se o planý poplach na ulici Pod Hády v Brně – Líšni a poslední výjezd loňského roku byl 7. prosince v 11 hodin a 23 minut na požár odpadu, skládky na ulici Olomoucká v Brně – Slatině.
Z celkového počtu výjezdů byla 28 požárů a zbytek byly technické pomoci a plané poplachy.
Za loňský rok, co se týká výjezdů, bych chtěl hlavně zmínit velké sněhové přívaly v měsíci březnu a s tím spojené velké problémy nejen v dopravě, ale hlavně na stromech, které pod tíhou mokrého sněhu praskaly. Naše jednotka byla krajským operačním střediskem vyzvána 18.3. k držení pohotovosti na stanici a za tento den od 15 hodin do druhého dne do 13 hodin jsme měli celkem 10 výjezdů.
Dále bych chtěl ještě zmínit účast dvou našich členů na povodních v Praze. Co se týče členů výjezdové jednotky, tak v loňském roce dva naši členové ukončily činnost v jednotce a dva přibyli čímž, se celkový počet členů jednotky ustálil na 24. Ještě chci podotknout, že jeden z nově příchozích byl dlouholetým členem družstva mladých hasičů a tím je vlastně naším odchovancem. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim vedoucím mládeže a jako velitel jednotky doufám, že nás budou zásobovat novými členy i nadále.
Dále důležitou událostí v loňském roce bylo zakoupení ojetého vozu VW Transporter, který se v současné době chystá, aby mohl převzít roly dopravního automobilu a tím nahradit naši mnoholetou a již značně zastaralou Avii. Od nového vozu si slibujeme úsporu PHM a hlavně zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob. Tento vůz však samozřejmě nebyl jedinou investicí v loňském roce. Když pominu klasické provozní výdaje, tak bylo samozřejmě investováno do obnovy věcných prostředků, ochranných pomůcek, dále pak do školení a tím zvyšování odbornosti jednotky a nemalé prostředky také na proplácení mezd u členů jednotky, kteří byli u zásahu a nemohli být v práci.
Samozřejmě se naše jednotka i v loňském roce podílela požární asistencí na několika pravidelných akcích v Brně – Slatině.
Závěrem bych chtěl všem členům výjezdové jednotky poděkovat za jejich odvedenou práci, za všechen obětovaný čas a nemalé úsilí vynaložené pro perfektní fungování nejen při výjezdech, ale při všech činnostech s tím spojených a popřát vše jen a jen nejlepší do nového roku a těším se na další spolupráci s každým z vás. Děkuji

Velitel JSDH, Jiří Sláma.

 

Kroužek mladých hasičů

I nadále funguje při naší organizaci zájmový kroužek mladých hasičů, který má 20 členů, jimž se věnují 4 vedoucí mládeže.
Dvakrát týdně se konají schůzky na hasičské zbrojnici, trvající dvě hodiny. Za příznivého počasí jezdíme trénovat s vodou do Mariánského údolí.
Během roku 2013 se naše družstva zúčastnila celkem šesti soutěží a to například v požárním útoku, v uzlových štafetách a také v závodu požární všestrannosti.
Naše první závody proběhly na domácí půdě v netradiční soutěži „Měděný pulec“, zde se mladší žáci umístili na devátém místě a starší na místě čtvrtém.
Dále jsme se zúčastnili soutěží v požárním útoku v Chrlicích, kde mladší skončili na pátém místě a starší si dovezli medaile za krásné druhé místo.
Poté následovala soutěž v Bohunicích, mladší se umístili na sedmém místě a starší na místě pátém. Bojovnost našich dětí však neustávala a tak byly za své úsilí odměněni na dalších závodech, které se konaly ve Slatině. Mladší obsadili třetí místo a starší skončili na místě prvním a putovní pohár našeho pana starosty Jiřího Idese zůstal konečně doma.
Sezonu jsme ukončili závodem požární všestrannosti v Chrlicích, kde se naše hlídky umístily na čtvrtém a pátém místě.
V průběhu roku jsme se věnovali i dalším činnostem, za zmínku stojí například „Soutěž Požární ochrana očima dětí“. Mladší hasiči kreslili obrázky a starší připravili literární práce na zadaná témata. Některé naše děti se dokonce umístily na prvních místech a byli oceněni Okresním sdružením hasičů Brno – město. Dále mladí hasiči plnili potřebné odbornosti, za které získali zasloužené odznaky. Opět jsme pořádali Karneval na staré radnici pro naše malé členy a jejich rodinné příslušníky.
V roce 2013 jsme poprvé připravili s rodiči a dětmi pro veřejnost „Den s hasiči“, plný soutěží, hasičské techniky a přínosných poznatků.
Na začátku letních prázdnin proběhlo soustředění, zaměřené na zdokonalování získaných schopností a utužování kolektivu.

Jako každý rok následovalo na podzim spaní na hasičské zbrojnici, při kterém jsme trénovali na branný závod. Na konci roku jsme si všichni společně užili mikulášskou a vánoční besídku.


Hlavní vedoucí mládeže, Klára Šikulová.

 

Sportovní družstvo můžů

Sportovní družstvo mužů se v roce 2013 zúčastnilo šesti závodů v požárním útoku, ale o to více se někteří jedinci nejen ze sportovního družstva věnovali závodům v disciplínách TFA. Těch bylo celkem šest. Ze začátku sezóny jsme byli indisponováni nepřítomností naší sportovní mašiny. Ta byla na opravě a kompletním servisu u pana Poláka. Tímto bychom mu za jeho ochotu a píli chtěli moc poděkovat. V návaznosti na nepřítomnost mašiny jsme přesunuli naše tréninky z Mariánského údolí na naši hasičskou zbrojnici, kde jsme trénovali alespoň zapojování hadic a připravovali jsme sportovní náčiní. Hlavním důvodem naší snahy byla příprava na závody v požárním sportu, které jsme chystali na naší domácí půdě, tedy ve Slatině. 
První závody v požárním útoku byli v Omicích, kde jsme si zapůjčili stroj od SDH Mělčany a dosáhli jsme zde času 17,20 s. Tento čas stačil na 3. Místo. Druhý závod probíhal v Ketkovicích, kde nám místní SDH zapůjčili svoji PS12 a časem 24 s jsme skončili na 2. místě. 22.6. se konaly námi vytoužené závody na domácí půdě, kde jsme poprvé vyzkoušeli seřízenou mašinu. Zde nám však štěstí nepřálo a s časem 18,38s jsme skončili až na 6. místě. O týden později následovaly závody v Moutnicích, které probíhaly na nástřikové terče. Zde jsme dosáhli času 27,51s a skončili jsme opět na 6. Místě. Naše předposlední závody byly v nedaleké Tvarožné. Zde jsme dosáhli času 23,66 a obsadili 12. Místo. A poslední závod naší sezóny se konal v Mokré. Tady se nám opět nedařilo a měli jsme neplatný pokus.
Závodů v disciplínách TFA se ze sportovního družstva zúčastňovali tři členové a to Dušan Konečný, Roman Picek a Tomáš Máca. Z SDH to byl Stanislav Kalvoda a Ondřej Bláha. První závod v TFA byl v Mělčanech, kam jel jen Tomáš Máca, který skončil na 5. Místě. Další závod byl v Šaraticích, kam vyrazili už tři členové. Dušan Konečný 16. místo, Roman Picek na 5.místě a Tomáš Máca na 2.místě. Následovaly závody v Brně – Obřanech, kde se nám konečně podařilo opět po třech letech získat pohár za první místo. Zásluhu na tom měl Stanislav Kalvoda, 2. Místo obsadil Tomáš Máca, který byl jen o 56 setin pomalejší. Dále se zúčastnil Dušan Konečný 20. Další závody byly v Hruškách u Vyškova. První místo obsadil Stanislav Kalvoda, 5. místo Tomáš Máca, 10. místo Ondřej Bláha a 31. místo Dušan Konečný. Poté byly závody v Zastávce. Zde byl jen Tomáš Máca a Stanislav Kalvoda. Kalvoda se umístil na 1.místě a Máca na 5. Poslední závod v TFA se konal v Lysicích. Sem dojeli Tomáš Máca, který skončil na 2.místě a Ondřej Bláha, který se umístil na 9.místě.
Do příštího roku bychom chtěli zlepšovat naše dosavadní časy a zúčastňovat se více závodů jak v požárním útoku, tak v TFA.


Za sportovní družstvo, Tomáš Máca.