Aktuality

Hasiči nacvičovali zásah v případě radiační havárie
31 Říj, 2021

Zdoj HZS JMK:

Koncem září jsme prověřili nový prostor pro radiometrickou kontrolu, dekontaminaci i soustředění sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany. 

Pro zajištění radiometrické kontroly osob a vozidel při hromadné evakuaci v případě radiační havárie na jaderném zařízení a při jejich případné dekontaminaci (dále nazýváno jen „místo dekontaminace“) je třeba na evakuační trase u hranice zóny havarijního plánování rozvinout dekontaminační místo určené jednak pro obyvatelstvo a jednak pro zasahující.

Prostory jsou předem vytipovány a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JmK)  tato místa průběžně prakticky ověřuje. Letos bylo vybráno k ověření místo určené pro zasahující v areálu firem v Neslovicích na Brněnsku. Tyto prostory však již nevyhovují a místo nebylo pro výše uvedené účely dále využitelné.

Proto bylo třeba vytipovat a následně prakticky prověřit nové místo dekontaminace pro zasahující – areál firmy JEREX, a.s. v Ostrovačicích.

areál firmy JEREX, a.s. v Ostrovačicích (využití prostoru parkoviště)areál firmy JEREX, a.s. v Ostrovačicích (využití prostoru parkoviště)

Praktického prověření se zúčastnili příslušníci ze čtyř jednotek HZS JmK a sboru dobrovolných hasičů obcí předurčených pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, dále také výjezdová skupina chemické laboratoře HZS JmK a zástupci krajského ředitelství HZS JmK.

Mimo ověření vhodnosti nového místa dekontaminace pro zasahující v případě radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany bylo dále snahou efektivně celý prostor rozvrhnout a následně rozvržení také ověřit. Účelem tedy nebylo testovat technologii či správnost postupů při samotné výstavbě.

Veškerá nutná technika pro výcvik se shromáždila na hasičské stanici Brno-Líšeň. Odtud všechna vozidla vyrazila v doprovodu Policie ČR na místo určení.

Shromáždění techniky na hasičské stanici Brno – LíšeňShromáždění techniky na hasičské stanici Brno – Líšeň

Po shromáždění sil a prostředků v areálu firmy JEREX v Ostrovačicích představil velitel přítomným celý prostor a jeho zamýšlené rozvržení.

Následně bylo místo rozděleno na pět stanovišť a byli určeni jejich velitelé:

  1. portál pro kontrolu osob,
  2. portál pro kontrolu osobních a nákladních vozidel
  3. stanoviště dekontaminace osob,
  4. stanoviště dekontaminace techniky,
  5. další související stanoviště (týlové zázemí pro zasahující).

Výcvik byl pro přítomné zakončen komentovanou prohlídkou všech stanovišť.

Rozdělení stanovišť a následná výstavbaRozdělení stanovišť a následná výstavba

Shrnutí

Účel byl splněn – bylo potvrzeno nové místo dekontaminace nahrazující stávajícího prostor v Neslovicích. Výstupem výcviku, na základě tohoto reálného ověření, bude katalog místa dekontaminace, který jednoznačně mapuje prostor a stanoví rozmístění sil a prostředků. Jakékoli jednotky HZS krajů či síly a prostředky vyslané v případě radiační havárie na základě ústředního poplachového plánu, by měly být na jeho základě schopny samostatně zprovoznit toto místo dekontaminace.

Nenahraditelným pomocníkem se opět stal bezpilotní letoun, který zajišťuje bezkonkurenční dokumentaci z celého výcviku. Jako velmi účelný se také ukázal policejní doprovod naší techniky na místo určení.

Článek je převzat ze stránek HZS:
https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-nacvicovali-zasah-v-pripade-radiacni-havarie.aspx?fbclid=IwAR1EDXoRdLVYUaVX7Ra5V3wQfsg9zj6Vk3a4Cy2x4IVpi_8UdAloUL3HgAk

Poslední aktuality

Závody mladých hasičů v Chrlicích

V sobotu 14.5.2022 u příležitosti 130let od založení sboru v Brně Chrlicích, proběhly závody v požárním útoku mladých hasičů.Všechny děti bojovaly jako o závod. Mladší se umístili na krásném 2.místě a dále na 9.místě. Starším o kousek unikla bedna, a tak se umístili...

Dobrovolní hasiči pro vás uspořádali akci pod názvem „Den s hasiči“

V neděli 8.5.2022 jsme na Přemyslově náměstí ve Slatině pořádali pro veřejnost již 8.ročník akce s názvem „Den s hasiči“. Děti si měly možnost zasoutěžit na deseti připravených stanovištích, kde porovnaly svoje síly s ostatními kamarády. Házely balónky na cíl,...

Závody mladých hasičů v Bohunicích

V sobotu 7.5.2022 proběhla soutěž v požárním útoku v Bohunicích. Mladší se umístili na krásném 3. místě a dále na 10.místě, starší obsadili 6.místo. Všechyn fotky si můžete prohlédnout zde

Přijďte si užít DEN S HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina Vás srdečně zve na 8.ročník akce DEN S HASIČI.Akce se koná v neděli 8. května 2022 od 13:00-16:00 (registrace k disciplínám bude možná do 15:40) na Přemyslově náměstí v Brně - Slatině.Bude pro Vás nachystaný pestrý program:Zájemci...

Na seznam aktualit