Sbor dobrovolných hasičů

Brno – Slatina

hasiči

Aktuality

Veškeré aktuality najdete

zde

Celkem výjezdů za rok 2021

Z

Poslední výjezd

01.01.2022 18:52, Brno-Slatina

Požár OA

další informace o výjezdech najdete

zde

NAŠE ČINNOST

SDH Brno – Slatina

Náš sbor je tu již od roku 1894. Zde se můžete podívat na některé z činností, kterými se v současnosti aktivně zabýváme.

Výjezdová jednotka

Vedle samotného SDH existuje i výjezdová jednotka SDH, která zajišťuje bezprostřední pomoc okolí.

Sbor

Slatinští hasiči se aktivně účastní mnoha akcí pořádaných buď městskou částí nebo jinými místními organizacemi.

Výchova mládeže

Náš sbor se zabývá prací s mládeží. Každoročně pořádáme různé závody, soutěže a další akce i pro veřejnost

Plán našich akcí 2021

Momentálně neplánujeme žádné akce.
Děkujeme za pochopení.

Den s hasiči

Další informace

Požární útok MH ve Slatině

Další informace

Hasičské desatero

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

Buď obětavý, statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že Ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla a duše.

Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější neprohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

Užitečnost hasičského zřízení, dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

Máš-li na sobě čestný kroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Podporují nás

MŠMT

Statutární město Brno

MČ Brno – Slatina

Mír, Stavební bytové družstvo v Brně

Hemz, s. r. o.

Reda, a. s.

Zakázkové krejčovství

Kontakt

adresa

Tuřanka 7,
627 00 Brno – Slatina

Starosta sboru

Vladimír Dočkal
sdhslatina@volny.cz

Velitel jednotky

Jiří Sláma
hasicislatina@gmail.com

Vedoucí kolektivu MH

Klára Šikulová
vedoucislatina@seznam.cz