O SDH

Sbor dobrovolných hasiču Brno – Slatina

o sdh

Již od roku 1894

Sdružení dobrovolných hasičů Brno – Slatina

Náš sbor vznikl v roce 1894. Od této doby se však mnohé změnilo. Více o historii našeho sboru je k nalezení v podsekci historie SDH.

V současné době je k nám zapsáno 38 dospělých a 40 dětí, přičemž většina členů pochází z městské části Brno – Slatina. Najdou se zde však také jedinci, kteří kvůli svému koníčku dojíždějí ze vzdálenějších městských částí a okolních obcí.

Vedle SDH existuje i výjezdová jednotka, která zajišťuje bezprostřední pomoc okolí. O této činnosti se můžete dozvědět více v sekci JSDHo.

Celé SDH se pak podílí na činnosti týkající se preventivní ochrany. Kromě toho se někteří naši členové zabývají výchovou mladých hasičů.

Naše aktivity

Pomoc mč a dalším organizacím

Slatinští hasiči se také aktivně účastní mnoha akcí pořádaných buď městskou částí nebo jinými místními organizacemi. Za zmínku stojí například každoroční postavení vánočního stromu na Přemyslově náměstí, požární asistence při pálení čarodějnic, či spolupráce s Domem dětí a mládeže Fantazie při tradičním pálení vánočních stromků. Dále se naši členové podílejí na přípravě koncertů v rámci Slatinského kulturního léta pořádaného každoročně městskou částí Brno – Slatina a nebo na stavění vánočních stánků při příležitosti konání vánočních trhů, …

Mládež

Náš sbor se zabývá prací s mládeží. Tato činnosti byla obnovena v roce 2007, kdy nejdříve vzniklo pouze jedno družstvo mladých hasičů. Ovšem v roce 2010 se dětské řady rozšířily a mohli jsme založit další družstvo a děti rozdělit podle věkových kategorií na mladší a starší žáky. Děti se schází pravidelně na hasičské zbrojnici a také se účastní  mnoha soutěží a akcí zaměřených nejen na „hasičinu“. V roce 2016 se nám podařilo otevřít i kategorii pro dorost.

závody a soutěže

Náš sbor pro mladé hasiče pořádá každoročně soutěž v požárním útoku „O putovní pohár starosty MČ Brno-Slatina“ .
Také pro veřejnost pořádáme akci pod názvem „Den s hasiči“.

Kontakt

adresa

Tuřanka 7,
627 00 Brno – Slatina

Starosta sboru

Vladimír Dočkal
sdhslatina@volny.cz

Velitel jednotky

Jiří Sláma
hasicislatina@gmail.com

Vedoucí kolektivu MH

Monika Stonáčková
mhsdhslatina@seznam.cz