Mládež

mládež

Od roku 2007 máme v našem sboru družstvo mladých hasičů. Dětem se aktivně věnuje šest vedoucích.

Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií:
🔥přípravaka 3-5let
🔥mladší 6-10 let
🔥starší 11-15 let
🔥dorost 13-18 let

Konání schůzek:

úterý 17:00-19:00 (mladší)

středa 17:00-19:00 (starší)

čtvrtek 17:00-19:00 (dorost)

pátek 16:30-18:00 (přípravka)


V teplých měsících (duben,květen,červen, září) jsou pro některé kategorie rozšířené tréninky na 2x týdně:

mladší – čtvrtek 16:30 – 18:30
starší – čtvrtek 18:30 – 19:30

 

Co spočívá být mladým hasičem

Schůzky, tréninky a hry

Každý týden se konají pravidelné schůzky, kde děti trénují převážně požární sport. Náplní schůzek jsou ale také nejrůznější hry zaměřené na zdokonalování jak psychických, tak i fyzických dovedností mladého hasiče.
Tréninky probíhají nejen na hasičské zbrojnici, ale také v areálu stavebního družstva MÍR ve Slatině.

Rozšiřování znalostí

Děti se učí základy zdravovědy, uvázat několik druhů uzlů, práci s buzolou, orientaci na mapě, topografické značky, grafické značky hasičské techniky, střílet ze vzduchovky a mnoho dalšího.

Hasičské dovednosti

S příchodem příznivého počasí se učení rozšíří o práci s hasičskou technikou a nářadím pro požární útok.
Děti se naučí správnému zacházení s hasičským nářadím či hasicím přístrojem a např. podívají se do hasičského vozidla.
Dále plní různé odbornosti a specializace, které jsou dobré pro průpravu hasičů.

Víkendové aktivity

Kroužek nezahrnuje pouze týdenní schůzky, ale také víkendové tréninky, výlety, brigády různého typu, či zajímavé exkurze po Brně a okolí.

Víkendové aktivity

Kroužek nezahrnuje pouze týdenní schůzky, ale také celodenní víkendové tréninky, víkendové výlety, brigády různého typu, či zajímavé exkurze po Brně a okolí.

Účast na soutěžích

Každý rok se mladí hasiči účastní mnoha soutěží, a ověřují tak své nabyté znalosti a dovednosti nejen v požárním útoku.

Letní soustředění

Na začátku letních prázdnin již tradičně probíhá soustředění, které je zaměřené na další zdokonalování získaných znalostí a dovedností a hlavně na utužení kolektivu.

Pořádání vlastních soutěží

V neposlední řadě se děti podílejí na pořádání různých soutěží a akcí na domácí půdě. 

Vedoucí mladých hasičů

Monika Stonáčková
mhsdhslatina@seznam.cz

 

S radostí uvítáme každého nového člena, který bude mít zájem o tento koníček a práci mladých hasičů.

Kontakt

adresa

Tuřanka 7,
627 00 Brno – Slatina

Starosta sboru

Vladimír Dočkal
sdhslatina@volny.cz

Velitel jednotky

Jiří Sláma
hasicislatina@gmail.com

Vedoucí mladých hasičů

Monika Stonáčková
mhsdhslatina@seznam.cz