Mládež

mládež

Od roku 2007 máme v našem sboru družstvo mladých hasičů. Dětem se aktivně věnuje šest vedoucích. Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií přípravaka 3-5let,
mladší 6-10 let, starší 11-15 let a dorost 13-18 let.

Konání schůzek:

úterý 17:00-19:00 (mladší)

středa 17:00-19:00 (starší)

pátek 17:00-18:00 (přípravka)

Dorost bude nově otevřen v září 2022 (schůzky budou pravděpodobně probíhat v pondělí 16:30-19:00)

 

 

Čemu se mladí hasiči věnují?

Rozšiřování znalostí

Učí se poznávat topografické značky a grafické značky hasičské techniky, základy zdravovědy, předepsané uzly, práci s buzolou, orientaci na mapě, dále se učí skřílet ze vzduchovky a mnoho dalšího.

Schůzky a hry

Schůzky jsou zároveň doplňovány četnými hrami pro zdokonalování jak psychických, tak i fyzických dovedností.

Hasičské dovednosti

S příchodem příznivého počasí se učení rozšíří o práci s hasičskou technikou a nářadím pro požární útok.

Tréninky požárního sportu

Tréninky probíhají nejen na hasičské zbrojnici, ale také v areálu stavebního družstva ve Slatině, kde je větší prostor pro uskutečnění požárního sportu.

Víkendové aktivity

Kroužek nezahrnuje pouze týdenní schůzky, ale také celodenní víkendové tréninky, víkendové výlety, brigády různého typu, či zajímavé exkurze po Brně a okolí.

Účast na soutěžích

Každý rok se mladí hasiči zúčastňují mnoha soutěží a ověřují tak své nabyté znalosti a dovednosti nejen v požárním útoku.

Letní soustředění

Na začátku letních prázdnin již tradičně probíhá soustředění, které je zaměřené na další zdokonalování získaných schopností a utužování kolektivu.

Pořádání vlastních soutěží

V neposlední řadě se děti podílejí na pořádání různých soutěží a akcí na domácí půdě, které se konají na Přemyslově náměstí.

Vedoucí mladých hasičů

Klára Šikulová
mhsdhslatina@seznam.cz

 

S radostí uvítáme každého nového člena, který bude mít zájem o tento koníček a práci mladých hasičů.

Kontakt

adresa

Tuřanka 7,
627 00 Brno – Slatina

Starosta sboru

Vladimír Dočkal
sdhslatina@volny.cz

Velitel jednotky

Jiří Sláma
hasicislatina@gmail.com

Vedoucí mladých hasičů

Klára Šikulová
mhsdhslatina@seznam.cz