Mládež

mládež

Od roku 2007 máme v našem sboru družstvo mladých hasičů. Dětem se věnují aktivně čtyři vedoucí a tři instruktoři. Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií mladší 6-10 let, starší 11-15 let a dorost 13-18 let.

Konání schůzek:

úterý 17:00-19:00 (mladší)

středa 17:00-19:00 (starší a dorost)

 

Čemu se mladí hasiči věnují?

Rozšiřování znalostí

Učí se poznávat topografické značky a grafické značky hasičské techniky, základy zdravovědy, předepsané uzly, práci s buzolou, orientaci na mapě, dále se učí skřílet ze vzduchovky a mnoho dalšího.

Schůzky a hry

Schůzky jsou zároveň doplňovány četnými hrami pro zdokonalování jak psychických, tak i fyzických dovedností.

Hasičské dovednosti

S příchodem příznivého počasí se učení rozšíří o práci s hasičskou technikou a nářadím pro požární útok.

Tréninky požárního sportu

Tréninky probíhají nejen na hasičské zbrojnici, ale také v Mariánském údolí, kde je větší prostor pro uskutečnění požárního sportu.

Víkendové aktivity

Kroužek nezahrnuje pouze úterní, středeční a páteční schůzky, ale také celodenní víkendové tréninky, víkendové výlety, brigády různého typu, či zajímavé exkurze po Brně.

Účast na soutěžích

Každý rok se mladí hasiči zúčastňují mnoha soutěží a ověřují tak své nabyté znalosti a dovednosti nejen v požárním útoku.

Letní soustředění

Na začátku letních prázdnin již tradičně probíhá soustředění, které je zaměřené na další zdokonalování získaných schopností a utužování kolektivu.

Pořádání vlastních soutěží

V neposlední řadě se děti podílejí na pořádání různých soutěží a akcí na domácí půdě, které se konají na Přemyslově náměstí.

Vedoucí kolektivu MH

Klára Šikulová

736 288 067
vedoucislatina@seznam.cz

 

S radostí uvítáme každého nového člena, který bude mít zájem o tento koníček a práci mladých hasičů.

Kontakt

adresa

Tuřanka 7,
627 00 Brno – Slatina

Starosta sboru

Vladimír Dočkal
sdhslatina@volny.cz

Velitel jednotky

Jiří Sláma
hasicislatina@gmail.com

Vedoucí kolektivu

Klára Šikulová
vedoucislatina@seznam.cz