O JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasiču Brno – Slatina

o sdh

sdh brno – slatina

Zásahová jednotka

je zařazena v rámci plošného pokrytí jednotkami požární ochrany do kategorie JPO III/1. Toto zařazení určuje působnost i mimo katastrální území našeho zřizovatele, tedy městské části Brno – Slatina.

Na vyzvání Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje musíme vyjet k události do 10 minut od vyhlášení poplachu a to každý den v roce, 24 hodin denně.

Od roku 2014 jsme také zařazeni do tzv. zvláštního stupně poplachu integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (dále jen „ZSP IZS JmK“). Z něj nám plynou povinnosti v rámci předurčenosti na ochranu obyvatelstva. Při rozsáhlých a dlouhotrvajících mimořádných událostech můžeme být, na základě zařazení do tohoto ZSP IZS JmK, vysláni na území celého kraje. Nejčastěji však zasahujeme v rámci naší městské části a přilehlého okolí

V současnosti má naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHo“) 23 členů. Z toho je jeden velitel JSDHo, pět velitelů družstev, pět strojníků, čtyři technici a tři technici ochrany obyvatelstva. Zbytek členů JSDHo jsou hasiči, přičemž většina z nich jsou i nositelé dýchací techniky. Pro co nejlepší a nejefektivnější akceschopnost máme zřízeny čtyři výjezdová družstva, které se pravidelně střídají o víkendech a o svátcích. Pro pokrytí všedních dní si členové JSDHo zapisují „služby“ do denních rozpisů. Činí tak podle možnosti, které jim umožňuje zaměstnání, rodina, zdraví a aktuální situace.

Každý člen zásahové jednotky se musí pravidelně účastnit specializačních kurzů podle svého zařazení v JSDHo a zároveň i školení jednotky, které provádíme nejen na naší hasičské zbrojnici, ale i v terénu při praktickém výcviku.

JSDHo v současnosti disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou TATRA CAS 20 – S2Rz roku 2010, kterou jsme zakoupili jako novou. Dále užitkovým automobilem VOLVO S80 UA z roku 2009 a pro nás předělán a zařazen na konci roku 2022. Další zakoupené vozidlo je dopravní automobil Volkswagen DA, který byl vyroben v roce 2001 a pro naše účely upraven v roce 2014. Posledním přírustkem do vozového parku je Ford Transit v roce 2018 Dopravní automobil určen pro přepravu 9 osob.

Mimo tyto vozidla máme ve výbavě spousty dalších věcných prostředků, které využijeme u našich různorodých zásahů (Např.: dýchací technika, motorové pily, plovoucí motorová čerpadla, ponorná kalová čerpadla, motorové kalové čerpadlo a samozřejmě hadice a několik druhů proudnic atd.). Pro maximální bezpečí členů naší JSDHo je dále každý člen vybaven potřebnými ochrannými prostředky. Nákupem a obnovou věcných a ochranných prostředků se snažíme o zvyšování úrovně naší akceschopnosti a celkové bezpečnosti našich členů u zásahů všeho druhu.

Kontakt

adresa

Tuřanka 7,
627 00 Brno – Slatina

Starosta sboru

Vladimír Dočkal
sdhslatina@volny.cz

Velitel jednotky

Jiří Sláma
hasicislatina@gmail.com

Vedoucí kolektivu MH

Monika Stonáčková
mhsdhslatina@seznam.cz