Pro veřejnost

veřejnost

Pálení klestí

https://paleni.izscr.cz/

Evidence pálení

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Spoty – Ty to zvládneš.

Jak se správně zachovat?

důležitá telefonní čísla

 

Tísňová linka

Hasiči

Záchranná služba

Policie ČR

Městská policie

Kontakt

adresa

Tuřanka 7,
627 00 Brno – Slatina

Starosta sboru

Vladimír Dočkal
sdhslatina@volny.cz

Velitel jednotky

Jiří Sláma
hasicislatina@gmail.com

Vedoucí kolektivu MH

Monika Stonáčková
mhsdhslatina@seznam.cz